Izstāde-konkurss "Pērlīšu maģija"

Konkurss noslēdzies, un lielu paldies sakām visem dalībniekiem, balsotājiem, sponsoriem, palīgiem un līdzjutējiem!

Sīkāka fotoreportāža būs nākamnedēļ, pagaidām tikai apbalvošanas rezultāti:

Pofesionālās žūrijas vērtējums (balvas - dāvanu kartes no ŽB un stikla pērļu veidošanas apmācība pie Vikas Safronova):
1. JeļenaOnufrijeva "Dzintara fantāzija"
2. Marta Kreituse "Dzīvais koks" (Dāvanu karti nodevu tālāk Maijai Dedovičai, kas arī bija žūrijas vērtējuma pirmajā desmitniekā)
3. Inita Rudzīte "Numismātika"

Internetbalsošanas rezultāti (dāvanu kartes no internetveikala Mjau):
1. vieta - Lubova Voinova un "Paparde"
2.vieta - Iveta Bubarnova "Naktstauriņa sapnis"
3.vieta - Ļubova Voinova un "Fuksija"

Publikas balsojums izstādē ( Tā kā bija autori ar vairākiem darbiem, tad apbalvojumi doti autoram pēc viņam kopumā veltīto balsu summas) Balvas - dāvanu kartes no veikala HobbySet un apmācības no centra DekoIdeja.

Kategorija "Rotas":
1. Zane Tomsone
2. Alla Molotkova
3. Jeļena Onufrijeva (balva tika nākamajiem - 4 vietai,ko savā starpā dalīja Margarita Muntaga un Egija Straujuma)

Kategorija "Apģērbi un aksesuāri":
1. Iveta Bubarnova
2. Alla Boiko
3. Aļona Jeļcina

Kategorija "Pērļoti objekti":
1. Ļubova Voinova
2. Jeļena Onufrijeva (balva nodota tālāk 4.vietai - Svetlanai Teivanei)
3. Tatjana Rilejeva

Apmācību studijas Rodas piešķirto balvu ieguvēji (dāvanu karte apmācībām) :
Maijai Dedovičai, Kirai Vatamaņuk, Martai Kreitusei, Zanei Tomsonei, Inārai Čikulai, Dacei Eihmanei, Inārai Vikmanei, Silvijai Bērziņai, Allai Molotkovai.
Apmācību studijas Rodas simpātiju balvas:
Rozei Zēbergai, Sandrai Leperovai.


Balvas no Latvijas Pērļotāju biedrības:
1. Ļubova Voinova
2. Zane Tomsone
3. Iveta Bubarnova

Žagatbodes veicināšanas balvas - Rozei Zēbergai, Reh. centram "Saule"

Simpātiju balva no Maskavas Nama - margaritai Muntagai un darbam "Nade"

Naudas balva (100$) un diploms no Kijevas pērļošanas žurnāla "Modnij Biser" vadītāja Jurija Šumanska- Ļubovai Voinovai.

Simpātiju balvas no smaržu un vannas kosmētikas veikala "Smaržu templis": Mārai Bergmanei, Margaritai Muntagai, Jeļenai Onufrijevai.

Apsveicu laureātus un visus dalībniekus, kopā mums ir izdevies radīt skaistu un atmiņā paliekošu notikumu! Tiksimies nākamgad.


Конкурс-выставка "Магия бисера"

Конкурс заключился - спасибо всем участникам, и всем, кто болел за них и голосовал. Болшое спасибо всем спонсорам призов, и всем, кто помогал организаторам.
И от меня лично большое спасибо Маргарите и Лене за приятное и весёлое сотрудничество!
Подробный фоторепортаж будет в следующей неделе, а пока результаты:

Оценка профессинального жюри (Приз – подарочная карта от "Žagatas bode" и обучение lampwork у Вики Сафроновой) :
1. место - Jeļena Onufrijeva "Dzintara fantāzija"
2. место - Marta Kreituse "Dzīvais koks"( Подарочная карта передана дальше Майе Дедович, работа которой была в первой
десятке по оценке жюри)
3. место - Inita Rudzīte "Numismātika"

По результатам интернет голосования
(Приз подарочная карта от интернет магазина «Mjau»)
1. место - Lubova Voinova и "Paparde"
2. место - Iveta Bubarnova "Naktstauriņa sapnis"
3. место - Ļubova Voinova и "Fuksija"

По результатам публичного голосования,
(так как многие авторы выставили несколько работ, то награждались авторы по результатам общего количества
набранных за их работы голосов. Приз: подарочная карта от магазина «HobbySet» и обучение от центра «DekoIdeja».

Категория "Украшения":
1. Zane Tomsone
2. Alla Molotkova
3. Jeļena Onufrijeva (Приз передан 4-му месту,
которое поделили Margarita Muntaga и Egija Straujuma )

Категория "Одежда и аксессуары":
1. Iveta Bubarnova
2. Alla Boiko
3. Aļona Jeļcina

Категория "Оплетенные объекты"
1. Ļubova Voinova
2. Jeļena Onufrijeva (Приз передан 4-му месту -
Svetlana Teivane)
3. Tatjana Rilejeva

Подарочной картой на обучение от студии "Rodas" были награждены участницы:
Maija Dedoviča,
Kira Vatamaņuk, Marta Kreituse, Zane Tomsone, Ināra Čikula, Dace
Eihmane, Ināra Vikmane, Silvija Bērziņa, Alla Molotkova.
Приз «Симпатия Обучающей студии Rodas"
получили: Roze Zēberga и Sandra Leperova.

Призы от «Латвийского Общества Бисероплетения»:
1. Ļubova Voinova
2. Zane Tomsone
3. Iveta Bubarnova

Поощрительный приз от "Žagatas bode" для Roze
Zēberga, реабилитационный центр "Saule"

Денежный приз 100$ и диплом от главного редакторa журнала "Модный Бисер" Юрия Шyманского, получила Любовь
Войнова.

Симпатия магазина духов и косметики для ванной "Smaržu templis": Māra Bergmane, Margarita Muntaga, Jeļena
Onufrijeva.

Спасибо и встречаемся в следующем году!
Draugu baneris Draugu baneris Draugu baneris Draugu baneris Draugu baneris Draugu baneris Draugu baneris Draugu baneris Draugu baneris